kasetproplus.com

Social Media Icon Links

สูตรสำเร็จในมันสำปะหลัง

มันเกล็ดมังกรจัมโบ้

คลินิกเกษตร Pro-plus

??????????????? ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของพืชพลังงานทดแทนโดยเฉพาะมันสำปะหลัง ผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำแก่สมาชิกผู้ที่เข้าร่วมโครงการปลูกมันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่ ให้แก่สมาชิกในหลายพื้นที่ ก็เห็นความกระตือรือร้นของเกษตรกร? โดยคนที่เชื่อก็ประสบความสำเร็จ คนที่ศรัทธาไม่พอก็สำเร็จในระดับหนึ่ง? มีนักวิชาการหลาย ๆ ท่านกล่าวหาว่าผมขี้โม้ หลอกลวง ต้องการขายท่อนพันธุ์บ้างละ? ต้องการขายผลิตภัณฑ์บ้างละ ผมก็น้อมรับในความไม่มีวิสัยทัศน์ของพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้น? ไม่อยากจะตอบโต้ เพราะคนประเภทน้ำล้นแก้ว คิดว่าตัวฉันทำไม่ได้คนอื่นก็ทำไม่ได้ด้วยประเภทนั้น? ประเทศชาติพัฒนาไม่ได้ ผมพูดเสมอว่า อย่าเชื่อผม ให้ไปดูให้เห็นกับตาหรือไปถามเกษตรกรที่เขาทำได้ว่าเขาเห็นอะไร และเขาสำเร็จอย่างไร วันนี้ผมจึงนำรูปและที่อยู่ของเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังพันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ อายุ 5 เดือนมาฝาก และผมจะให้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ท่านสามารถไปดูของจริงได้ จะได้ประจักให้เห็นกับตาว่า สิ่งที่ท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้มันคืออะไร?? รายแรกชื่อคุณประมล? ยาชมพู? เป็นอดีตพนักงานป่าไม้ และลาออกมาทำไร่มันสำปะหลัง อยู่ที่ ต.คลองน้ำไหล? อ.คลองลาน? จ.กำแพงเพชร ปลูกมันพันธุ์เกล็ดมังกรและห้วยบง อายุ 5 เดือน ความสูงของต้น 4 เมตร ขึ้นไปน้ำหนักหัวโดยประมาณ 10-15 กิโลกรัมต่อต้น? 1 ไร่ปลูก 1,200? ต้น? ท่านก็ลองคำนวณดูแล้วกันว่า อีก 7 เดือน แปลงนี้จะได้เกิน 30 ตันต่อไร่หรือไม่? รายที่สอง? ชื่อคุณนิรันดร์? เพิ่มหิรัญ? มีอาชีพรับซื้อของเก่าและปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 5 และปลูกพันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ตามหลัง ซี่งคุณนิรันดร์ศรัทธาในผลิตภัณฑ์? Pro plus? ตั้งแต่ใช้ครั้งแรกกับมันพันธุ์ระยอง 5? ตอนเริ่มใช้อายุได้ 3 อาทิตย์ ใช้ Pro-plus No.1 ฉีดพ่นไปประมาณ 3 ครั้ง? ณ ปัจจุบัน มันพันธุ์ระยองอายุ 9 เดือน สูงประมาณ 3 เมตร แต่หัวมันที่ขุดทอลองชั่งดูได้ 8 กิโลกรัมต่อต้น ซึ่ง 1 ไร่ปลูกอยู่ 2,500 ต้น ท่านลองคำนวณดูเอง ผมว่าแค่ 9 เดือนก็ประมาณ 20 ตันแล้ว ซึ่งไม่ได้มีระบบน้ำอะไรช่วยเลย? แต่มันพันธุ์เกล็ดมังกร 10 กิโลกรัมต่อต้น? 1 ไร่ปลูกระยะห่าง 1.20 เมตร X 1.20 เมตร ก็ปลูกได้ไร่ละ 1,200? ต้น อายุแค่ 5 เดือนก็ประมาณ 12 ตันแล้ว จะขุดที่อายุ 1 ปี ก็เหลือเวลาอีก 7 เดือน ท่านลองพิจารณาดูว่า 30 ตันเป็นเรื่องที่ขี้โม้หรือเรื่องจริง? ทุกท่านสามารถโทรติดต่อสอบถามขอดูแปลงจริง ขุดต้นจริงได้กับเกษตรกรโดยตรง ไม่ต้องผ่านผม โดยไปหาคุณนิรันดร์ เพิ่มหิรัญได้ที่เบอร์ 086-2159161? จะไปดูสัก 10-20 แปลงแถวคลองลานแถวนั้น ให้คุณนิรันดร์พาไปเยี่ยมชมว่าสมาชิก Pro-plus No.1 ที่ปลูกตามระบบที่อาจารย์เล็ก วางไว้ให้นั้น ทุกรายเป็นอย่างไร? หรือจะดูอีกแปลงใกล้ ๆ กันกับคุณนิรันดร์ของคุณ สุธัช? สนธิรักษ์? อยู่ ต.คลองน้ำไหลเหมือนกัน ปลูกมันพันธุ์โฉมงามอายุ 4 เดือน สูง 3 เมตร ลองขุดขึ้นมาน้ำหนัก 6 กิโลกรัม 1 ไร่ปลูก 2,000 ต้น เพราะปลูกแบบชาวบ้าน แต่ใช้ระบบการจัดการของ Pro-plus No. 1 (พิจารณาตามรูป) แค่ 4 เดือน ก็ 12 ต้นเข้าไปแล้ว ครบ1 ปี จะได้เท่าไรหรือไปดูมันพันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ของคุณสุธัช อายุ 5 เดือนสูง 3.50 เมตร ลองขุดหัวดูก็ประมาณ 8 กิโลกรัม เพราะแปลงนี้ค่อนข้างดี คือยังติดการปลูกแบบเดิม ๆ อยู่ หัวจึงเล็กกว่าทุกแปลงในแถวนั้น ซึ่งผมอยากจะฝากไปยังนักวิชาการทั้งหลายที่เขียนตำรามันสำปะหลังที่ชอบฟันธงว่ามันสำปะหลังปลูกไร่ละ 5 ตัน แล้วบูรณาการกันทำไม ไม่ลองไปถามเกษตรกรแถวคลองลานดูว่า เขาพัฒนากันไปถึงไหนแล้ว มัวแต่ออกมาโจมตีแบบคนประเภทกรดไหลย้อน? ลองย้อนกลับมาดูตัวเองว่าถ้าคนอื่นทำได้ ทำไมไปศึกษาเพื่อมาต่อยอด ลองโทร.หาคุณนิรันดร์ แล้วให้พาไปเดินสำรวจในแถวนั้นเกษตรกรที่ใช้ระบบ โปร-พลัส ?เป็นอย่างไร หรือมีปัญหาที่ไม่เข้าใจ โทรมาหาผมอาจารย์เล็กโดยตรงเลยก็ได้ ว่าอยากจะไปดูที่จังหวัดไหนที่ใกล้ ผมมีปลูกและดูแลอยู่ในหลายพื้นที่? ไปดูของจริงให้เห็นกับตาเสียก่อน แล้วค่อยออกมาจวกคนอื่น บางคนบอกว่าไม่มีหรอก 5 ตัน 10 ตัน ก็พอใจแล้ว? ผมบอกว่าอย่าไปเสียเวลาเลย ไหน ๆ ก็ปลูกทั้งทีลงทุนแล้ว เพิ่มอีกนิดหน่อยใส่ระบบการจัดการเข้าไปก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก 2-3 เท่าตัวไม่ดีกว่าหรือ? ผมจะแนะนำเทคนิคเบื้องต้นง่าย ๆ ถ้าอยากประสบความสำเร็จกับการปลูกมันนั้นมีวิธีการง่าย ๆ อยู่ 3 ขั้นตอน

?????????? ?

  1. ?การเตรียมดิน ถ้าต้องการให้มันหัวใหญ่ สำคัญที่สุดคือการเตรียมดิน ต้องลองเช็คดูว่า ค่า PH (ความเป็นกรด-ด่าง ของดิน) แล้วปรับสภาพเสียก่อนแล้วใส่อินทรียวัตถุประเภท ขี้หมู,ขี้ไก่,แกลบ,ขี้วัว อะไรก็ได้ที่มีตามพื้นที่แต่ควรใส่ประมาณ 600-800 กิโลกรัมต่อไร่? และใส่ปูนโดโลไมท์ประมาณ 100-200? กิโลกรัมต่อไร่ ฉีดตามด้วยจุลินทรีย์แล้วค่อยไถแปรจะทำให้มันโตดี
  2. ท่อนพันธุ์มัน? ควรพิจารณาพันธุ์มันที่ให้ผลตอบแทนสูง อย่างเช่นผมแนะนำจะมีพันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ กับพันธุ์โฉมงาม เพราะได้ทดลองแล้วว่าให้ผลผลิตที่ดีกว่าทุกสายพันธุ์ที่มีในปัจจุบัน
  3. นวัตกรรม? อย่างเช่น Pro plus No.1? ใช้แช่ท่อนก่อนปลูก 1 คืน จะช่วยให้แตกยอดได้ภายใน 3-4 วัน แค่นั้นและฉีดสเปรย์บาง ๆ เดือนละครั้ง ทำ 3-4 ครั้ง ก็จะทำให้การแตกยอด แตกราก ลงหัวอย่างต่อเนื่อง(งามทั้งต้นและดกทั้งราก )หัวขยายต่อเนื่อง

เกษตรกรผู้ที่จะปลูกมันไม่ว่าปลูกแล้วหรือยังไม่ได้ปลูกต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำปลูกมัน ก็สามารถโทร.มาสอบถามข้อมูลได้ที่ อาจารย์เล็ก โทร. 081-0023388? หริออยากจะดูว่ามันได้ 30 ตัน จริงหรือไม่ ก็ลองเข้าไปดูได้ที่ www.kasetproplus.com? หรืออยากจะทราบว่าการใส่ปุ๋ยในแต่ละช่วงจะใส่อย่างไร ก็ลองเข้าไปดูในคัมภีย์ปลูกมันในเว็บไซด์ ได้ ท่านที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตกับการปลูกมันก็ลองมาดูงานก่อนได้? ก่อนตัดสินใจที่จะปลูก

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ด้วยความปรารถนาดี???? อ.เล็ก

Login Form