kasetproplus.com

Social Media Icon Links

สูตรสำเร็จในมันสำปะหลัง

หน้าแรก

มิราเคิล-โปร

มิราเคิล-โปร ขนาด 400 ซีซี ราคา 500 บาท

คุณประโยชน์

เร่งกระบวนการเคลื่อนย้ายธาตุแคลเซียมอย่างรวดเร็ว กระตุ้นการแตกดอกอย่างต่อเนื่อง ลดการหลุด

?ของดอก ขยายลูกอย่างต่อเนื่อง

อัตราการใช้

มิราเคิล-โปร 20 ซีซี. : น้ำ 20 ลิตร (ใช้ร่วมกับ เมจิก-โปร จะเกิดผลมหัศจรรย์)

วิธีการใช้

ฉีดมิราเคิล-โปรให้ทั่วทรงพุ่ม ทุกๆ 7-10 วัน หรือฉีดในช่วงที่ต้องการทำดอก จะทำให้การติดดอกสมบูรณ์

Login Form