kasetproplus.com

Social Media Icon Links

สูตรสำเร็จในมันสำปะหลัง

 • คุณสมบัติเบื้องต้นของโปรพลัส

  คุณสมบัติเบื้องต้น โปร-พลัส

  -??????????????????? เร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกสัดส่วน

  -??????????????????? เร่งการขยายของเซลล์อย่างรวดเร็ว

  -??????????????????? กระตุ้นการออกดอกก่อนกำหนด

  -??????????????????? เก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วขึ้น

  -??????????????????? เพิ่มน้ำหนักก่อนเก็บเกี่ยว

  -??????????????????? เพิ่มความหวานก่อนเก็บเกี่ยว

  -??????????????????? ฟื้นสภาพต้นโทรมและเฉา

  -??????????????????? เร่งการแตกราก ลงหัว เพิ่มขนาด

  ?

  ทุกกระบวนการสกัดจะปฏิบัติงานภายในแลปมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับวัตถุดินหาได้ในพื้นที่ภายในประเทศ แต่บางชนิดก็ต้องสั่งเข้าจากต่างประเทศอย่าง แมกนีเซียมเดียว โบรอนเดียว เป็นต้น

  จำนวนเนื้อหา:
  49
 • โปร-สวีท

  ? โปร-สวีท 100 ซีซี. ราคา 1,000 บาท

  คุณประโยชน์

  ทำให้ผลไม้มีรสชาดหวานขึ้นทันทีภายใน 1-2 วัน ช่วยเพิ่มความหวานของผลไม้ก่อนเก็บ ลดไนเตรทในพืชผัก ไม่ทำให้

  เกิดสารที่ก่อมะเร็ง

  ?

  อัตราการใช้

  ผสมปุ๋ยสุตร 46-0-0 อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ โปร-สวีท อัตรา 10 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมลงไป

  ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มของต้น

  ?

  วิธีการใช้

  - ควรฉีดช่วงเช้า

  - ควรฉีดก่อนเก็บผลผลิต 4-5 วัน

  - ฉีด 1-2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 2 วัน

  จำนวนเนื้อหา:
  1
 • มิราเคิล โปร

  ?มิราเคิล-โปร

  คุณประโยชน์

  เร่งกระบวนการเคลื่อนย้ายธาตุแคลเซียมอย่างรวดเร็ว กระตุ้นการแตกดอกอย่างต่อเนื่อง ลดการหลุดร่วงของดอก ขยายลูกอย่างต่อเนื่อง

  จำนวนเนื้อหา:
  2
 • โปรพลัส No1. No.2

  Pro+ เบอร์ 1 และ เบอร์ 2?เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ผลิตมาจากกรดไขมันจากพืช 13 ชนิด เช่น ใจกลางกะหล่ำปลี,น้ำมันในเมล็ดองุ่น, เกสรลำไยตัวผู้ฯลฯ เป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการเกษตรกรรม เร่งการขยายเซลล์ในพืชอย่างรวดเร็ว และปรับสภาพสมดุลของพืชพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานโรคพืช (ทำงานในระบบการสร้างความแข็งแรงของพืช Immune System) ฟื้นฟูสภาพต้นโทรม เพิ่มคุณภาพ เร่งอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ป้องกันดอกร่วง เร่งความหวาน ขยายขนาดของผล เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร

  ?

  กระบวนการทำงานของ Pro+ เบอร์1 จะเข้าไปเร่งกระบวนการเพิ่มขึ้นของ RNA?(RNA คือ เยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งเป็นทั้งสารพันธุกรรม (DNA) และตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่ง การสร้างตัวเองให้มีจำนวนมากๆ เรียกว่า กระบวนการ REPLICATION ต้องอาศัย 2 สิ่ง คือ สารพันธุกรรม (DNA) กับเอ็นไซม์ ซึ่งเป็นโปรตีนและไขมัน (RNA) ทำให้เกิด การแบ่งเซลล์เร็วขึ้น จาก 1 เซลล์ต่อวัน เพิ่มเป็น 1 เซลล์ต่อชั่วโมง เมื่อเกิดการแบ่งเซลล์แล้ว เซลล์ที่แตกตัวใหม่ จะไปดึงสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในต้นพืช นำไปสร้างกระบวนการเจริญเติบโตของพืชในทุกสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการแตกใบอ่อน, การเปิดตาดอก, การขยายผลและในขณะเดียวกัน Pro+ เบอร์ 2 จะเริ่มกระบวนการสร้างรากฝอย ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ เซลล์ที่เกิดขึ้นเร็ว สามารถได้รับสารอาหารอย่างต่อเนื่องในระยะที่ 2 และยังกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานให้กับพืช จะทำให้ใบตั้ง ขอบใบจะห่อขึ้นเล็กน้อย เพื่อรับการฉายแสงของแดด เพื่อนำไปสร้างคลอโรฟิลล์ ทำให้ใบเขียวมัน และการแบ่งเซลล์มากขึ้น ทำให้ใบหนากว่าปกติ ดังนั้นแมลงปากดูดและแมลงปากกัด ตลอดจนเชื้อราต่างๆจึงไม่อยากเข้าทำลาย เป็นการทำงานในกระบวนการที่เรียกว่า Immune System เป็นระบบการสร้างความแข็งแกร่ง และภูมิต้านทานให้กับพืชซึ่งใช้ได้กับพืชทุกชนิด???????

  ???????Pro+ เบอร์1 จะเพิ่มจำนวน RNA ให้มีจำนวนมากขึ้นกว่าสารอื่นๆ เพราะแนวโน้มที่จะสร้างตัวเองซ้ำไปเรื่อยๆ ขณะที่สารอาหารอื่นแค่เกิดขึ้นแล้วค่อยสลายไป

  จำนวนเนื้อหา:
  1

Login Form