kasetproplus.com

Social Media Icon Links

สูตรสำเร็จในมันสำปะหลัง

บีที พลัส

??????? สินค้าใหม่

????????????????????????????????????????????

บีที (2 สายพันธุ์) กำจัดหนอนปราบยากและดื้อยาทุกชนิด ไม่มีสารพิษตกค้าง
Bacillus thuringiensis (BT) var kurstaki + izawai 36,000 IU/mg
สามารถกำจัดหนอนครอบคลุมได้ทุกชนิด ป้องกันหนอนดื้อยา ในท้องตลาดจะมีแต่ Btไม่ kurstaki ก็ Bt izawai ชนิดใดชนิดหนึ่ง

เชื้อบีที (Bt) ทำงานอย่างไร?

ก่อนอื่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าเชื้อบีทีไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไป เชื้อบีทีสามารถควบคุม แมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้มีฤทธิ์แบบถูกตัวตาย หรือ ?น๊อกดาว? คือศัตรูพืช ไม่ได้ถูกฆ่าตายในทันทีที่ฉีดพ่น แมลงจะต้องกินส่วนของพืชที่เคลือบด้วย เชื้อบีทีในปริมาณที่มากพอที่จะถูกฆ่าได้ เมื่อบีทีจำนวนมากพอถูกกิน พิษในผลึกโปรตีนจะไปทำให้ส่วนของ ปากและช่องท้องของหนอนเป็นอัมพาต แมลงศัตรูพืชเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ช้าลง และหยุดกินอาหารในเวลาไม่กี่นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ได้รับเชื้อเข้าไปมากพอ พิษดังกล่าวจะทำลายผนังช่องท้องของแมลงภายในหนึ่งชั่วโมงทำให้สปอร์ของเชื้อบีทีและชิ้นส่วนในช่องท้องแมลงหลุดลอด เข้าไปในส่วนที่เป็นช่องว่างของร่างกายแมลงทำให้แมลงตาย เนื่องจากขาดอาหาร และอาการเลือดเป็นพิษ และ/หรือ osmotic shock ภายใน 24 ? 48 ชั่วโมง หนอนบางตัวที่ตายเนื่องจากเชื้อบีทีอาจมีสีซีด หรือเปลี่ยนเป็นสีดำ หนอนที่ตายแล้วมักจะเหี่ยวย่น และร่วงหล่นลงจากต้นพืช ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

ใช้กำจัดหนอนชนิดต่าง ๆ เช่น
หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนหลอดหอม หนอนด้วงหมัดกระโดด (แมงกระเจ๊า)
หนอนเจาะผลมะเขือเทศ หนอนเจาะดอกมะลิ หนอนกอข้าว
หนอนกินใบสัก หนอนหนังเหนียว หนอนหญ้าแมวในปาล์มน้ำมัน หนอนกระทู้หอมในผักต่าง ๆ
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ หนอนเจาะขั้วผลลำไย หนอนแปะใบส้ม หนอนม้วนใบข้าว หนอนแมลงวันผลไม้ และหนอนปราบยากทุกชนิด ฯลฯ

เหมาะที่จะใช้ในแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ และ ใช้ทดแทนสารเคมีที่ราชการประกาศห้ามใช้ เช่น โมโน
โครโตฟอส เมวินฟอส และเอ็นโดซัลแฟน ฯลฯ เพราะปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงห้ำ แมลงเบียน ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และปลาตลอดจนไม่มีพิษตกค้างในพืชและ สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค


อัตราการใช้ : 50-100 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร

วิธีการใช้:
1.ไม่ต้องแช่ก่อนใช้ สามารถผสมลงถังฉีดยาได้เลย อัตรา 50-100 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร ฉีดช่วงเย็น หรือช่วงเช้า จะได้ผลดีที่สุด
2.สามารถผสมกับสารเคมีได้ทุกชนิดทั้งยาฆ่าแมลงและยาป้องกันโรค
3.สำหรับยาป้องกันโรค ยกเว้น ยาที่มีสารคอบเปอร์เป็นองค์ประกอบ 3 ตัว คือ คอบเปอร์ออกซี่คลอไรด์ คอบเปอร์ไฮดรอกไซด์ คอบเปอร์ซัลเฟต

4.หนอนไม่ดื้อยากับบีที (2 สายพันธุ์) กำจัดหนอนได้ทุกชนิด และเป็นยากำจัดหนอนที่ดีที่สุดทั้ง หนอนผีเสื้อ และหนอนแมลงวัน

5.ปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ ผู้ใช้ ผู้บริโภค ไร้สารพิษตกค้างบนผลผลิต

ขนาดบรรจุ 500 กรัม??? ราคา 600 บาท

?

Login Form